TAOMS 26. ULUSLARARASI KONGRESİ İÇİN BİLDİRİ ÖZETLERİ

logo-22

TAOMS 26. Uluslararası Kongresi için bildiri özet gönderim tarihi 1 Nisan’a uzatılmıştır. 

The abstract submission deadline is extended to 1 April.

Yazar Hakkında: TAOMS