Tarihçe

1985 yılında Prof. Dr. Mustafa Türker başkanlığında Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Şakir Akça, Doç. Dr. Asriye Mocan, Doç. Dr. Selahattin Or, Doç. Dr. Samimi Demiralp, Doç. Dr. Galip Ergen, Doç. Dr. Şule Yücetaş, Doç. Dr. Nadir Güngör, Doç. Dr. Kenan Araz, Doç. Dr. Ferda Tasar, Doç. Dr. Gülümser Çölok, Doç. Dr. Orhan Güven’ den oluşan 13 kurucu üye ile “Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (STOMATOLOJİ) Derneği” adı altında akademik bir organizasyon olarak çalışma hayatına başlayan derneğimiz, kurulusunu takiben bilim dalımızda faaliyet gösteren 87 üyenin de katılımı ile çalışmalarına toplam 100 üye ile devam etmiştir.21.6.1986 tarihinde derneğimizin ilk genel kurulu yapılmıştır. 16.03.1987 tarihinde halen kullanmakta olduğumuz dernek amblemimiz kabul edilmiştir. Derneğimiz kuruluş aşamasının tamamlanmasından sonra gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda konusu ile ilgili olarak yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Kongre ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslar arası isimlerin buluşmasına bilimsel ve sosyal aktivitelerde birlikte olmalarına zemin hazırlamıştır. Dernek kurulduğu ilk yıllarda uluslararası kongreler düzenlemeden önce merkezi Ankara’da bulunması sebebi ile Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri tarafından düzenlenen panellere öncülük etmiştir. Derneğimiz bunu izleyen yıllarda 21 uluslar arası kongre ve 9 ulusal sempozyum düzenlemiştir.
Bu kongre ve sempozyumlar;

1. Kongre 1988 PTT Gn. Müdürlüğü Eğitim Tesisleri Lara/Antalya ( International )

2. Kongre 1990 Alanya Serapsu Hotel ( International )

3. Kongre 1992 Kemer Clup Alda ( International )

4. Kongre 1994 Kemer Clup Alda ( International )

5. Kongre 1996 Alanya Serapsu Hotel ( International ),

6. Kongre 1998 GATA ile ortaklasa Altis Golf Resort Hotel ( International )

7. Kongre 1999 Ceylan Intercontinental ( International )

8. Kongre 2000 Arcadia Hotel ( International )

9. Kongre İsrail OMFS Derneği ile ortaklasa Kiriş World ( Bi-National )

10. Kongre 2002 Atlantis Hotel ( International )

11. Kongre 2003 Kemer Resort Hotel ( International )

12. Kongre 2004 İstanbul Askeri Müze (International )

13. Kongre 2005 Topkapı Palace Belek / Antalya (International )

14. Kongre 2007 Maritim Pine Beach Hotel Antalya / Belek (International )

15. Kongre 2008 Queen Elisabeth Otel Antalya/ Beldibi (Uluslararası)

16. Kongre 2009 Perissia Otel Nevşehir/ Ürgüp (Uluslararası)

17. Kongre 2010 ve 1. Türk- Yunan- İsrail Oral Maksillofasiyal Cerrahi Ortak Kongresi (HITAOMS) İstanbul (Uluslararası)

18. Kongre 2011 Antalya/ Beldibi (Uluslararası)

19. Kongre 2012 ve 2. Türk- Yunan- İsrail Oral Maksillofasiyal Cerrahi Ortak Kongresi (HITAOMS) Kos Adası/ Yunanistan (Uluslararası)

20. Kongre 2013 Antalya Kervansaray Hotel ( Uluslararası )

21. Kongre 2014 Bodrum Hilton Hotel ( Uluslararası )

22.Kongre 2015 Bodrum Rixos Premium Hotel (Uluslararası)

22.Kongre 2015 Bodrum Rixos Premium Hotel (Uluslararası)

22.Kongre 2015 Bodrum Rixos Premium Hotel (Uluslararası)

23.Kongre 2016 Bodrum Xanadu Island Hotel (Uluslararası)

Ayrıca dernek İkisi İzmir, üçü Ankara, ikisi İstanbul, Akçakoca, Sivas, Isparta, Erzurum, Adana da olmak üzere toplam 12 bilimsel sempozyum düzenlemiştir.

1994 yılında Genel Kurul çalışmaları sırasında derneğin adının 20.yüzyılda dünyadaki bilimsel yöneliş doğrultusunda “ Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ” olarak değiştirilmesi yönünde çıkan karar doğrultusunda gerekli kanuni düzenlemeler ve tüzük değişiklikleri yapılarak derneğin adı değiştirilmiştir. Bu geçen yıllar içinde de derneğin üye sayısı giderek artmıştır. 1995 yılında Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Bilimsel Dergisinin çıkartılmasına karar verilmiştir. Merkezi Ankara’da bulunan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin adında “ TÜRK “ kelimesinin kullanılmasına 2908 sayılı kanunun 65. Maddesine göre T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile 06.08.1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği uluslar arası dernek ve kuruluşlarla ilişkilerini giderek güçlendirmiştir. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS) ve European Association of Cranio- Maxillofacial Surgeons (ECMFS) derneklerinin üyeliğine kabul edilmiştir. Dernek yönetimleri bir bayrak yarışı misali her seferinde bir öncekinden daha ileri gitmek için özverili çabaları sayesinde bugün derneğimizin 505 üyesi bulunmaktadır.

Derneğimiz çağın gerekleri ile uyumlu olarak bir internet sitesi oluşturmuş ve www.taoms.org.tr vewww.tomcd.org.tr adreslerinde üyelerimizin hizmete sunulmuştur. Ülkemizde dişhekimliği ile ilgili dernek ve kuruluşlarla devamlı görüş alış verisi içinde bulunulmakta olup branşımız ile ilgili uzmanlık konusunda Avrupa Birliği normlarına uygun olarak görüş birliği sağlanılmaya çalışılmaktadır.

 

Yıllara göre Genel Kurullar ve Yönetimler

Geçici Yönetim Kurulu

DR.MUSTAFA TÜRKER
DR.KENAN ARAZ
DR.SELAHATTİN OR

 

1.Yönetim Kurulu 1986 – 1988

DR.MUSTAFA TÜRKER Başkan
DR.KENAN ARAZ Genel Sekreter
DR.SELAHATTİN OR Sayman
DR.ORHAN GÜVEN Üye
DR.ERGUN YÜCEL Üye

 

2.Yönetim Kurulu 1988 – 1991

DR.MUSTAFA TÜRKER Başkan
DR.KENAN ARAZ Genel Sekreter
DR.ERGUN YÜCEL Sayman
DR.ORHAN GÜVEN Üye
DR.OSMAN ZEKİ GÜMRÜ Üye

 

3.Yönetim Kurulu 1991 – 1993

DR.MUSTAFA TÜRKER Başkan
DR.OSMAN KÖSEOGLU Genel Sekreter
DR. DR.ERGUN YÜCEL Sayman
DR. NEJAT BORA SAYAN Üye
DR.OSMAN ZEKİ GÜMRÜ Üye
DR.REHA KİŞNİŞÇİ Üye

 

4.Yönetim Kurulu 1993 – 1995

DR.MUSTAFA TÜRKER Başkan
DR.SULE YÜCETAS Genel Sekreter
DR.SAMİMİ DEMİRALP Sayman
DR.SELDA ERTÜRK Üye
DR.ASRİYE MOCAN Üye
DR.KENAN ARAZ Üye
DR.KAYA ENERGİN Üye

 

5.Yönetim Kurulu 1995 – 1997

DR.ORHAN GÜVEN Başkan
DR.OSMAN ZEKİ GÜMRÜ Genel Sekreter
DR.GÖKHAN ALPASLAN Sayman
DR.OSMAN KÖSEOGLU Üye
DR.ERGUN YÜCEL Üye
DR.DERVİŞ YILMAZ Üye
DR.ALTUĞ UYSAL Üye

 

6.Yönetim Kurulu 1997 – 1999

DR.ORHAN GÜVEN Başkan
DR.REHA KİŞNİŞÇİ Genel Sekreter
DR.ONUR İÇTEN Sayman
DR.SİNA UÇKAN Üye
DR.SELÇUK BASA Üye
DR.DERVİŞ YILMAZ Üye
DR.HAKKI TANYERİ Üye

 

7.Yönetim Kurulu 1999 – 2002

DR.ORHAN GÜVEN Başkan
DR.REHA KİŞNİŞÇİ Genel Sekreter
DR.ONUR İÇTEN Sayman
DR.SİNA UÇKAN Üye
DR.SELÇUK BASA Üye
DR.DERVİŞ YILMAZ Üye
DR.HAKKI TANYERİ Üye

 

8.Yönetim Kurulu 2002 – 2004

DR.DERVİŞ YILMAZ Başkan
DR.ONUR İÇTEN Genel Sekreter
DR.MUSTAFA ÖZTÜRK Sayman
DR.HAKKI TANYERİ Üye
DR.SELÇUK BASA Üye
DR.REHA KİŞNİŞÇİ Üye
DR.BARIS ŞİMŞEK Üye

 

9.Yönetim Kurulu 2004 – 2006

DR.DERVİŞ YILMAZ Başkan
DR.SERHAT YALÇIN Genel Sekreter
DR.LEVENT ARAL Sayman
DR.MUZAFFER TUNCER Üye
DR.ORHAN GÜVEN Üye
DR.ADNAN ÖZTÜRK Üye
DR.REHA KİŞNİŞÇİ Üye

 

10.Yönetim Kurulu 23.04.2006 – 13.06.2006

DR.MUZAFFER TUNCER Başkan
DR.ADNAN ÖZTÜRK Genel Sekreter
DR.SERHAT YALÇIN Sayman
DR.CELAL TÜMER Üye
DR.ORHAN GÜVEN Üye
DR.DERVİŞ YILMAZ Üye
DR.LEVENT ARAL Üye

 

11.Yönetim Kurulu 13.06.2006 – 25.11.2007

DR.DERVİŞ YILMAZ Başkan
DR.SERHAT YALÇIN Genel Sekreter
DR.LEVENT ARAL Sayman
DR. MUZAFFER TUNCER Üye
DR. ORHAN GÜVEN Üye
DR. ADNAN ÖZTÜRK Üye
DR. CELAL TÜMER Üye

 

12. Yönetim Kurulu

DR. NEJAT BORA SAYAN Başkan
DR. ERGUN YÜCEL Başkan Yardımcısı
DR. NİHAT TUNCER Genel Sekreter
DR. MUSTAFA SANCAR ATAÇ Sayman
DR. SERHAT YALÇIN Üye
DR. MUSTAFA SAYSEL Üye
DR. UĞUR TEKİN Üye

 

13. Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cengizhan KESKİN Başkan

Prof. Dr. Ergun YÜCEL Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Sırmahan Çakarer Genel Sekreter

Doç. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ Sayman

Üye
Prof. Dr. Umit Ertaş
Prof. Dr Tayfun Günbay
Prof. Dr. Cetin Kasapoğlu
Prof. Dr. Sinan Soley
Prof. Dr. Nejat Bora Sayan
Prof. Dr.Yaşar Özkan
Prof. Dr Çağrı Delilbaşı

 

14. Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cengizhan KESKİN Başkan

Prof. Dr. Ergun YÜCEL Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Sırmahan Çakarer Genel Sekreter

Doç. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ Sayman

Üye
Prof. Dr. Umit Ertaş
Prof. Dr Tayfun Günbay
Prof. Dr. Cetin Kasapoğlu
Prof. Dr. Bahar Gürsoy
Prof. Dr. Nejat Bora Sayan
Prof. Dr.Hülya Koçak Berberoğlu
Prof. Dr Çağrı Delilbaşı