TAOMS Hakkında

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ


1985 yılında Prof. Dr. Mustafa Türker başkanlığında Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Şakir Akça, Doç. Dr. Asriye Mocan, Doç. Dr. Selahattin Or, Doç. Dr. Samimi Demiralp, Doç. Dr. Galip Ergen, Doç. Dr. Şule Yücetaş, Doç. Dr. Nadir Güngör, Doç. Dr. Kenan Araz, Doç. Dr. Ferda Tasar, Doç. Dr. Gülümser Çölok, Doç. Dr. Orhan Güven’ den oluşan 13 kurucu üye ile “Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (STOMATOLOJİ) Derneği” adı altında akademik bir organizasyon olarak çalışma hayatına başlayan derneğimiz, kuruluşunu takiben bilim dalımızda faaliyet gösteren 87 üyenin de katılımı ile çalışmalarına toplam 100 üye ile devam etmiştir.

21.6.1986 tarihinde derneğimizin ilk genel kurulu yapılmıştır. 16.03.1987 tarihinde halen kullanmakta olduğumuz dernek amblemimiz kabul edilmiştir. Derneğimiz kuruluş aşamasının tamamlanmasından sonra gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda konusu ile ilgili olarak yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Kongre ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası isimlerin buluşmasına bilimsel ve sosyal aktivitelerde birlikte olmalarına zemin hazırlamıştır. Dernek kurulduğu ilk yıllarda uluslararası kongreler düzenlemeden önce merkezi Ankara’da bulunması sebebi ile Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri tarafından düzenlenen panellere öncülük etmiştir. Derneğimiz bunu izleyen yıllarda 19 uluslararası kongre ve 9 ulusal sempozyum düzenlemiştir.

1994 yılında Genel Kurul çalışmaları sırasında derneğin adının 20.yüzyılda dünyadaki bilimsel yöneliş doğrultusunda “Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği” olarak değiştirilmesi yönünde çıkan karar doğrultusunda gerekli kanuni düzenlemeler ve tüzük değişiklikleri yapılarak derneğin adı değiştirilmiştir. Bu geçen yıllar içinde de derneğin üye sayısı giderek artmıştır. 1995 yılında Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Bilimsel Dergisinin çıkartılmasına karar verilmiştir. Merkezi Ankara’da bulunan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin adında ” TÜRK ” kelimesinin kullanılmasına 2908 sayılı kanunun 65. Maddesine göre T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile 06.08.1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği uluslararası dernek ve kuruluşlarla ilişkilerini giderek güçlendirmiştir. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS) ve European Association of Cranio- Maxillofacial Surgeons (EACMFS) derneklerinin üyeliğine kabul edilmiştir. Dernek yönetimleri bir bayrak yarışı misali her seferinde bir öncekinden daha ileri gitmek için özverili çabaları sayesinde bugün derneğimizin 757 üyesi bulunmaktadır.

TAOMS

15-16 Mart 2022 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi’de Genel Güncel Yaklaşımlar; Bölgesel Toplantı-1 Sempozyumu

devam

TAOMS

Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Dönemimde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberini buradan görüntüleyebi...

devam

TAOMS

Pandemide Yeni Normaller Panelimiz Youtube’da!

devam