top of page

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Nedir?

Oral ve maksillofasiyal cerrahi dişhekimliği mezuniyeti sonrasında bir uzmanlık dalı olup estetik ve fonksiyonel olarak başın, yüzün, ağız, dişlerin, dişetlerin ve boynu ilgilendiren hastalıklar, travmalar ve deformitelerin tedavisini yapan bilim dalıdır.

Gelişmesinde dişhekimlerin ön ayak olduğu 20 yy başlarında oral cerrahi olarak adlandırılmaktaydı. Oral cerrahi alanında çalışan cerrahların yeteneğin artması ve teknolojik gelişmelerin sağladığı ilerleme 100 yıllık gelişme süresi içerisinde ağız cerrahların ilgi alanları komşu anatomik sahaları da kapsamaya başladı. 1980’lerin başında branşın ismi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi olarak değiştirildi. Böylece 80’li yılların başında konan yeni branş ismi oral cerrahinin yetersiz olduğu ve uygulanan cerrahi işlemler ile branşın kapsamı açısından tamamıyla prosedürlerin birer yansıması olmuştur. Dünyanın bir çok ülkesinde uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. OMC İngiltere’de 1994 yılında 9. cerrahi uzmanlık dalı olarak dahil edilmiştir. Avrupa Birliği Yasaları oral ve maksillo-fasiyal cerrahiyi, dişhekimliği tabanlı olması nedeniyle, diğer cerrahi branşlardan ayrılmıştır

Dişhekimliğinin uzmanlık dalı olan oral ve maksillofasiyal cerrahi , oral ve maksillofasiyal bölgeyi ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve defektlerin yumuşak ve sert doku onarımlarını estetik ve fonksiyonel bütünlüğünü sağlayarak hastaların maksimum şekilde hayat kalitesini arttırmayı amaçlar.


 

Oral ve maksillofasiyal cerrahinin kapsamı genel hatlarıyla şöyledir:

 

 •  Kazalar sonunda baş-boyun ve yüzde oluşan hasarın düzeltilmesi

 •  Bebeklerde ve çocuklarda dudak – damak yarığının onarımı

 •  Beyin cerrahları ile çalışarak kafatası ve yüzdeki defektlerin tamiri

 •  Baş boyun kanserlerin rezeksiyonu

 •  Vücudun başka bir kısmından alınan canlı dokular ile defektlerin tamiri

 •  Her tipte yüz ağrısının teşhis ve tedavisi

 •  Çene ekleminin her türlü hastalıklarının teşhisi ve tedavisi

 •  Yanlış büyümüş çenelerin ameliyatla düzeltilmesi

 •  Distraksiyon osteogenezisi ile çenelerin uzatılması

 •  Dişlerin implant ile replasmanı

 •  Yüzün estetiğini geliştirmek için kozmetik cerrahi işlemleri

 •  Baş ve boyunun deri tümörleri

 • (1997 Amerikan Dişhekimleri Birliği – House of Delegates)


 

Oral and Maxillofasiyal Cerrah Kimdir?
Oral ve maksillofasiyal cerrah (OMC) uzmanlığını ağız,yüz ve çene hastalıkları ve cerrahisi üzerine yapan diş hekimidir. Beş yıllık dişhekimliği eğitiminden sonra OMC asistanı 4 veya 6 yıl boyunca hastane/fakülte ortamında yüzün,ağzın ve çenelerin yumuşak ve sert dokularına yönelik geniş çaplı prosedürlerini öğrenir.

Uzmanlık süresinde tıp fakültelerinde anestezi, KBB, plastik cerrahi, genel anestezi, genel cerrahi ve acil tıp dallarında 2 yıl süre boyunca rotasyon yapılır.Oral ve maksillofasiyal cerrahinin uzmanlığı benzersiz olmakla birlikte diğer tıp branşları ve dişhekimliği uzmanlık branşları ile hasta tedavilerinde ortak çalışmaktadır.

bottom of page